Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op: 20-02-2024

Welkom bij Sidetracker. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zetten ons volledig in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in onze benadering van de verzameling, het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens binnen ons geavanceerde trackingplatform.

Rol van Sidetracker

Als leverancier van state-of-the-art trackingtechnologie├źn, erkennen wij het cruciale belang van privacy en databescherming. Sidetracker fungeert als gegevensverwerker, acterend namens onze klanten die als datacontrollers dienen. Wij verzamelen gegevens zoals door onze klanten gespecificeerd, strikt volgens hun instructies en alleen voor de doeleinden waarmee zij instemmen.

Onze toewijding aan transparantie en integriteit in de omgang met persoonsgegevens is onwankelbaar. Wij ontwerpen onze processen met het oog op naleving van zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de ePrivacy-verordening, met de nadruk op het waarborgen van de privacy van de eindgebruiker. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens en onze verzamelmethoden zijn gericht op het minimaliseren van eventuele privacyrisico’s.

Verzamelde informatie

De gegevens die wij verzamelen via ons platform zijn afhankelijk van onze klanten’s instructies. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikersinteracties met klantenwebsites, bezochte pagina’s en site-specifieke acties. De aard van de verzamelde gegevens wordt bepaald door de instellingen die door onze klant zijn gekozen.

Gebruik van informatie

De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze klanten gedetailleerd inzicht te bieden in gebruikersgedrag en -interacties op hun websites. Dit stelt hen in staat hun digitale omgevingen te optimaliseren, wat leidt tot verbeterde gebruikerservaringen.

Delen van informatie

Informatie die door ons platform wordt verzameld, wordt niet met derden gedeeld, behalve in gevallen waarin dit wettelijk vereist is of wanneer we expliciete toestemming van onze klant hebben. In alle gevallen van gegevensdeling nemen wij adequate maatregelen om de beveiliging en privacy van deze gegevens te waarborgen.

Uw rechten

Als eindgebruiker bezit u specifieke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder toegang, correctie, verwijdering, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Gezien onze rol als gegevensverwerker, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante klant (de datacontroller) om deze rechten uit te oefenen.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. We implementeren strenge technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, en tegen verlies of vernietiging.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om reflecties van veranderingen in onze praktijken of de wettelijke omgeving weer te geven. Wij publiceren alle aanpassingen op onze website en moedigen u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyaanpak, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website.